Canlyniadau Gwaith Cartref 2024

Dyma ganlyniadau yr holl gystadlaethau gwaith cartref eleni.


Y Gadair - Chwilio

Y Fedal ryddiaith - Cyngor

Tlws yr Ifanc - Cysylltiad

Beirniadaethau Rhyddiaith

Beirniadaethau Cyfansoddi Cerddoriaeth

Beirniadaethau Barddoniaeth

Rhyddiaith blwyddyn 5 i 6

Eos Aron

Rhyddiaith blwyddyn 7 i 9

Blodwen Jones

Rhyddiaith blwyddyn 10 i 13

Gwil Jones

Y Fedal Ryddiaith

Catrin Fflur Huws

Llên meicro

Ann Davies

Adolygiad

Trefor Jones

Rhyddiaith y dysgwyr

Keira Louise Pritchard

Barddoniaeth blwyddyn 5 i 6

Loti Rhys Fidler

Barddoniaeth blwyddyn 7 i 9

Ela Morfudd Griffiths

Barddoniaeth blwyddyn 10 i 13

Gwil Jones

Y Gadair

Christine James

Triban

Alan Iwi

Englyn

Elen Edwards

Cerdd rydd

Christine James

Cerdd heb fod dros 20 llinell ar unrhyw fesur caeth

John Emyr

Cyfansoddi emyn

Awen Powell / Trfeor Jones

Tlws yr Ifanc

Ela Pari

Cyfansoddi cerddoriaeth cynradd

Faith Manville Parry

Cyfansoddi cerddoriaeth uwchradd

Ben Manville Parry

Cyfansoddi emyn dôn

Rhiannon Lewis

Ffotograffiaeth cynradd

Gwenno Davies

Ffotograffiaeth uwchradd

Rhodri Davies

Ffotograffiaeth agored

Sioned Thomas