Cystadlaethau Agored

 


Rhif

Cystadleuaeth Testun Nodiadau Gwobrau Beirniad

28

Unawd lleisiol agored

Hunan ddewisiad

Perfformiad heb fod yn hirach na 7 munud.

£25
£15
£10

Osian Rowlands

28a

Unawd gwerin agored

Hunan ddewisiad

 

£25
£15
£10

Steffan Rhys Hughes

29

Unawd canu emyn

Hunan ddewisiad

Unrhyw emyn o Caneuon Ffydd.

£25
£15
£10

Osian Rowlands

30

Unawd o sioe gerdd

Hunan ddewisiad

Perfformiad heb fod yn hirach na 6 munud.

£25
£15
£10

Steffan Rhys Hughes

31

Monolog agored

Hunan ddewisiad

Perfformiad heb fod yn hirach na 6 munud.

£25
£15
£10

Garry Owen

32

Llefaru unigol

Hunan ddewisiad

Perfformiad heb fod yn hirach na 6 munud.

£25
£15
£10

Garry Owen

33

Grŵp llefaru agored

Hunan ddewisiad

Un darn yn unig.

£40
£25
£15

Garry Owen

34

Parti neu gôr cerdd dant

Hunan ddewisiad

Un darn yn unig.

£40
£25
£15

Steffan Rhys Hughes

35

Parti neu gôr gwerin

Hunan ddewisiad

Perfformiad heb fod yn hirach na 5 munud.

£40
£25
£15

Steffan Rhys Hughes

36

Grŵp dawnsio gwerin agored

Hunan ddewisiad

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio.

Dawns heb fod dros 4 munud o hyd.

£40
£25
£15

Sarah a Keith Hopkin

37

Sgen ti Dalent

Hunan ddewisiad

Mae’r gystadleuaeth yma’n agored i unigolion neu grwpiau. Ceir 4 munud i ddiddanu’r gynulleidfa. Ni chaniateir i gystadleuwyr berfformio darn a berfformir ganddynt mewn cystadleuaeth arall. Ni cheir perfformio darn os oes cystadleuaeth arall ar gael (h.y. ni cheir perfformio cân o sioe gerdd, gan bod y gystadleuaeth yn bodoli). Rhaid i’r perfformiad fod yn Gymraeg, neu’n ddi-iaith. Noddir y gystadleuaeth gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

£25
£15
£10

Cyfuniad o’r holl feirniaid

37a

Perfformio Darn Digri

Hunan ddewisiad

Perfformio darn o farddoniaeth neu ryddiaith, neu ddarn gwreiddiol. Perfformiad hyd at 4 munud o hyd. Disgwylir i’r iaith fod yn weddus, a dylai’r pwyslais fod ar gyfleu hiwmor y darn. Byddai ennill gwobr (1af, 2il neu 3ydd) mewn 2 eisteddfod leol rhwng Eisteddfod Genedlaethol 2019 a diwedd Gorffennaf 2020 yn rhoi’r hawl i'r unigolyn gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol 2020.

£25
£15
£10

Garry Owen

38

Côr agored

Hunan ddewisiad

Perfformiad heb fod yn hirach na 8 munud. Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai na 20 mewn nifer. Cyflwyno dau ddarn cyferbyniol, gydag un darn gan gyfansoddwr o Gymru. Mae rheolau'r gystadleuaeth yma yn unol a Chystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol 2020.

£200
£100
£50

Osian Rowlands a Steffan Rhys Hughes

tycerdd          CCC_logo          llywodraeth          loteri