Amodau a Rheolau

Cystadlaethau Gwaith Cartref Eisteddfod Caerdydd 2023

 1. Rhaid i geisiadau cystadlaethau gwaith cartref gyrraedd erbyn 6pm ddydd Gwener 2 Rhagfyr 2022.
 2. Y beirniaid ar gyfer y cystadlaethau rhyddiaith yw Llio Maddocks a Glenys Roberts.
 3. Y beirniaid ar gyfer y cystadlaethau barddoniaeth yw Ifor ap Glyn ac Emyr Lewis.
 4. Y beirniad ar gyfer y cystadlaethau ffotograffiaeth yw Huw Talfryn Walters.
 5. Y beirniad ar gyfer y cystadlaethau cerddoriaeth yw John Rea.
 6. Byddai’n well gennym dderbyn ceisiadau dros e-bost at cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru. Ond gallwch hefyd eu hanfon drwy’r post at:
  Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd d/o Shân Crofft, 17 Rennie Street, Riverside, Caerdydd, CF11 6EG.
 7. Mae croeso i chi gystadlu cynifer o weithiau ag y dymunwch ym mhob cystadleuaeth. Ond cofiwch fod yn rhaid cyflwyno pob ymgais ar wahân o dan ffugenw gwahanol bob tro.
 8. Ar gyfer cystadlaethau ysgrifenedig (gan gynnwys cyfansoddi):
  1. dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol ar frig eich ymgais, p’un a eich bod yn anfon y wybodaeth dros e-bost neu drwy’r post:
   1. eich ffugenw
   2. rhif y gystadleuaeth a theitl y gystadleuaeth
   3. nifer y geiriau neu’r llinellau os yw’n berthnasol
  2. yn y prif e-bost, neu ar ddarn papur ar wahân os ydych yn anfon eich ymgais drwy’r post, dylech gynnwys:
   1. eich enw
   2. manylion pa gystadlaethau yr ydych wedi ymgeisio ynddynt, gan gynnwys y ffugenwau yr ydych wedi eu defnyddio ar gyfer pob ymgais
   3. manylion cyswllt yr ymgeisydd:
    1. rhif ffôn
    2. cyfeiriad e-bost
    3. cyfeiriad cartref (ar gyfer unrhyw wobr)
   4. yn achos cystadlaethau i blant oed uwchradd, cynradd a thlws yr ifanc, dylid cynnwys oed yr ymgeisydd a'r ysgol y mae'n mynychu
 1. Ar gyfer cystadlaethau ffotograffiaeth:
  1. dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol ar gefn eich ymgais os ydych yn danfon ymgais drwy’r post, neu ar yr e-bost os ydych yn ei anfon yn electronig:
   1. eich ffugenw
   2. rhif y gystadleuaeth a theitl y gystadleuaeth
  2. yn y prif e-bost, neu ar ddarn papur ar wahân os ydych yn anfon eich ymgais drwy’r post, dylech gynnwys:
   1. eich enw
   2. manylion pa gystadlaethau yr ydych wedi ymgeisio ynddynt, gan gynnwys y ffugenwau yr ydych wedi eu defnyddio ar gyfer pob ymgais
   3. manylion cyswllt yr ymgeisydd:
    1. rhif ffôn
    2. cyfeiriad e-bost
    3. cyfeiriad cartref (ar gyfer unrhyw wobr)
   4. yn achos cystadlaethau i blant oed uwchradd a chynradd dylid cynnwys oed yr ymgeisydd a'r ysgol y mae'n mynychu
  3. nodwch mai dim ond un ffotograff y dylid ei gyflwyno ar gyfer pob ymgais, ond mae croeso i chi ymgeisio fwy nag unwaith
 1. Yn dilyn yr eisteddfod byddwn yn cyhoeddi y darnau buddugol yn y Dinesydd. Os nad ydych am i’ch cais gael ei gynnwys, os ydych yn fuddugol, rhaid i chi roi gwybod i ni pan fyddwch yn cyflwyno’r cais.
 2. Ni fydd manylion yr ymgeisydd yn cael eu rhannu gyda’r beirniad.
 3. Mae croeso i athrawon anfon ceisiadau disgyblion i gyd gyda’i gilydd. Os byddwch yn bwriadu gwneud hyn, cysylltwch â ni ymlaen llaw. Bydd angen sicrhau bod y manylion cywir a pherthnasol gyda phob ymgais.
 4. Ni chaniateir cyflwyno’r un darn mewn mwy nag un gystadleuaeth.
 5. Gellir gwneud cais i gael beirniadaeth drwy e-bostio cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru ar ôl 28 Ionawr 2023.