Canlyniadau 2021

Dyma ganlyniadau yr holl gystadlaethau gwaith cartref eleni.

Gallwch weld crynodeb o'r beirniadaethau drwy glicio ar y linc isod.

Beirniadaeth Barddoniaeth 2021

Beirniadaeth Ffotograffiaeth 2021

Beirniadaeth Rhyddiaith 2021

 

Rhif

Cystadleuaeth

Enillwyr

Manylion enillwyr

1

Limrig.

I gynnwys y llinell:Wrth fyned am dro lawr i’r afon

Gwawr 1af

Megan Richards

2

Englyn

Testun:Mynydd

Tanglwys 1af

Twm 2il

Animist 3ydd

Emlyn Williams

Emlyn Williams

Emlyn Williams

3

Telyneg

Testun:Bwriad

Arriva 1af

Jonem 2il

Elsi 3ydd

Judith Morris

John Meurig Edwards

John Meurig Edwards

4

Cystadleuaeth y Gadair

Cerdd neu gasgliad o gerddi caeth neu rydd ar y testun:Ffenest

Ymwelydd 1af

Sulien 2il

Daw Dydd a Hiraeth cydradd 3ydd

Christine James

Rhys Powys

Eirian Dafydd a Terwyn Tomos

5

Llên Meicro

Darn o Lên Meicro heb fod dros 500 gair.

Testun:Adduned

Marged 1af

Yr Hen Darw ac Alys cydradd 2il

Cadi a Fred cydradd 3ydd

Martin Huws

Heledd Ann Roberts a Martin Huws

Martin Huws a Martin Huws

6

Adolygiad

Adolygiad heb fod dros 1,000 o eiriau o unrhyw gyfrol Gymraeg.

Menna 1af

Gobaith 2il

Awen 3ydd

John Meurig Edwards

Manon Elin

Manon Elin

7

Cystadleuaeth Rhyddiaith.

Darn o ryddiaith dros 500 gair ar y testun: Aur

Ianto 1af

Ifan Roberts

8

Barddoniaeth Y Dysgwyr

Cerdd ar y testun: Nos

MJ Arthur 1af

Rhosyn Gwyllt 2il

Marie Sian David-Jones

Jane Trevelyan

10

Barddoniaeth Bl. 2-4

Cerdd ar y testun: Lliwiau

Enfys Hudol

Enfys 2il

Nel Martha Williams

Esyllt Gwyn Gruffudd

12

Barddoniaeth Bl. 7-9.

Cerdd ar y testun: Lleisiau

Eli Haul 1af

Johnny Dwy Het 2il

Cragen y Môr 3ydd

Myfi Morris

Mali Newis

Eilian Owen

13

Barddoniaeth Bl. 10-13

Cerdd ar y testun: Ffrind / Cyfaill

Anni Bendod 1af

Tesni Elen Peers

14

Rhyddiaith Bl. 2-4

Darn o ryddiaith ar y testun: Heulwen

Pengwin 1af

Carys Thomas-Evans

15

Rhyddiaith Bl. 5-6

Darn o ryddiaith ar y testun: Môr

Eiryls Bowen 1af

Elen Thomas-Evans

16

Rhyddiaith Bl. 7-9

Darn o ryddiaith ar y testun: Teulu

Twts 1af

Lleucu-Haf Thomas

17

Rhyddiaith Bl. 10-13

Darn o ryddiaith ar y testun: Sibrydion

Guto Nyth Brân 1af

Arianrhod ac Anni Byniaeth cydradd 2il

Moli Lyons

Fflur Bowen a Tesni Elen Peers

18

Tlws yr ifanc.

Dyfernir y tlws am waith llenyddol. Gall fod yn gerdd gaeth neu rydd neu’n ddarn o ryddiaith ar y testun Cylchoedd.

Yn agored i unigolion 25 oed ac iau

Machwedd 1af

Efa Rowlands

19

Ffotograffiaeth oedran cynradd

Testun:

Golau

Beicio Mynydd 1af

Ciwis Hir 2il

Y peiriant

Rhodri Davies

Tiago Cantero Warren

Macsen Martins-Hughes

20

Ffotograffiaeth oedran uwchradd

Testun:

Golau

Glaw 1af

Sioned Mair Thomas

21

Ffotograffiaeth agored

Testun:

Golau

Oer 1af

Lochtyn 2il

Hedd 3ydd

Dafydd Griffiths

Julia Davage

Lowri Wyn Bulman