Canlyniadau 2022

Dyma ganlyniadau yr holl gystadlaethau gwaith cartref eleni.

Cystadlaethau Rhyddiaith

 

#

Cystadleuaeth

Enillydd

3

Rhyddiaith blwyddyn 7 i 9

Erin Fflur Jardine

4

Rhyddiaith blwyddyn 10 i 13

Lleucu William

6

Llên meicro

Martin Huws

7

Adolygiad

Manon Elin

8

Rhyddiaith y dysgwyr

Anne Cook

Cystadlaethau Barddoniaeth

 

#

Cystadleuaeth

Enillydd

Ail

Trydydd

9

Barddoniaeth blwyddyn 2 i 4

Esyllt Gwyn Gruffudd

   

10

Barddoniaeth blwyddyn 5 i 6

Macsen Smith

   

11

Barddoniaeth blwyddyn 7 i 9

Nansi Bennett

Mari Fflur Thomas

Owen Weeks

12

Barddoniaeth blwyddyn 10 i 13

Gruffydd ab Owain

   

14

Limrig

Alan Iwi

Arwel Rocet Jones

Alan Iwi

15

Englyn

Osian Wyn Owen

Simon Chandler

Martin Huws

16

Telyneg

Gaenor Mai Jones

John Meurig Edwards

Martin Huws

17

Cyfansoddi emyn

Arwel Rocet Jones

John Meurig Edwards

Eleri Morgan

18

Barddoniaeth y dysgwyr

Alan Iwi

Alan Iwi

Alan Iwi

Cystadlaethau Cerddoriaeth

 

#

Cystadleuaeth

Enillydd

Ail

20

Cyfansoddi cerddoriaeth cynradd

Ben Manville-Parry

 

21

Cyfansoddi cerddoriaeth uwchradd

Gruffudd ab Owain

Morus Jones

Cystadlaethau Ffotograffiaeth

 

#

Cystadleuaeth

Enillydd

Ail

Trydydd

23

Ffotograffiaeth cynradd

Ava Haf Uren

   

24

Ffotograffiaeth uwchradd

Sioned Thomas

Sioned Thomas

Sioned Thomas

25

Ffotograffiaeth agored

Kelly Hanney

John Griffith

John Griffith