Canlyniadau Llwyfan 2024

Dyma ganlyniadau yr holl gystadlaethau llwyfan eleni.

Cystadleuaeth

1af

2il

3ydd

Unawd blwyddyn 4 ac iau

Elan Spanswick

Steffan Jones

 

Unawd blwyddyn 5-6

Osian Jones

Gwenni Owen-Griffiths

 

Llefaru unigol blwyddyn 4 ac iau

Steffan Jones

Eiri Hughes

Llew Gruffydd

Freya Donnelly

Llefaru unigol blwyddyn 5-6

Osian Rhys Jones

Elliw Lois Bulman

Teilo Gruffydd

Llefaru unigol i ddysgwyr oed cynradd

Jack Hennessey

   

Unawd offerynnol oed cynradd

Faith Manville-Parry

Grace Harwood

 

Unawd cân werin oed cynradd

Myfi Ifan

Elan Spanswick

 

Côr neu barti oed cynradd

Ysgol Melin Gruffydd

   

Unawd blwyddyn 7-9

Mathew Bill

   

Unawd blwyddyn 10-13

Rebeca Derrick

Alys Edwards

 

Llefaru unigol blwyddyn 7-9

Awen James

Ollie Casey

 

Llefaru unigol blwyddyn 10-13

Mari Fflur Thomas

Leona Williams

Lily McCarthy

Llefaru unigol i ddysgwyr blwyddyn 7-9

Ollie Casey

Ruby Clarke

Ieuan Benbow

Llefaru unigol i ddysgwyr blwyddyn 10-13

Holly Thomas

Leona Williams

Lily McCarthy

Côr neu barti oed uwchradd

Merched Plastaf

   

Grwp llefaru oed uwchradd i ddysgwyr

Grŵp Morlais

Grŵp Gurnos

Grŵp Llewelyn

Dawns werin/stepio unigol oed uwchradd

Morus Jones

Mari Fflur Thomas

 

Dawns werin/stepio i grwp oed uwchradd

Ysgol Plasmawr

   

Unawd offerynnol oed uwchradd

Ben Manville-Parry

Holly Thomas

Megan Bill

Ensemble offerynnol o dan 18 oed

Grŵp gwerin Plasmawr

Recorderau Rhagorol

 

Unawd canu emyn/cân o fawl

Mathew Bil

   

Parti neu gôr cerdd dant

Parti'r Efail

   

Parti neu gôr gwerin

CF1

Parti'r Efail

Merched Plastaf

Dawns werin/stepio i grwp agored

Dawnswyr Ysgafndroed

Dawnswyr Ysgafndroed

 

Sgen ti dalent

Taflais

Seren a Taylah

Merched Plastaf

Côr agored

CF1

Cor meibion Taf

Cór Caerdydd