Cystadlaethau Oed Cynradd

 


Rhif

Cystadleuaeth Testun Nodiadau Gwobrau Beirniad

1

Unawd blwyddyn 2-4

Hunan ddewisiad

 

£10
£6
£3

Osian Rowlands

2

Unawd blwyddyn 5-6

Hunan ddewisiad

 

£10
£6
£3

Osian Rowlands

3

Llefaru blwyddyn 2-4

Hunan ddewisiad

 

£10
£6
£3

Garry Owen

4

Llefaru blwyddyn 5-6

Hunan ddewisiad

 

£10
£6
£3

Garry Owen

5

Llefaru i ddysgwyr blwyddyn 6 ac iau

Hunan ddewisiad

 

£10
£6
£3

Garry Owen

6

Unawd offerynnol blwyddyn 6 ac iau

Hunan ddewisiad

Perfformiad heb fod yn hirach na 5 munud

£10
£6
£3

Rhys Taylor

7

Unawd cân werin oed cynradd

Hunan ddewisiad

 

£10
£6
£3

Steffan Rhys Hughes

8

Unawd cerdd dant oed cynradd

Hunan ddewisiad

 

£10
£6
£3

Steffan Rhys Hughes

9

Dawnsio gwerin unigol blwyddyn 6 ac iau

Hunan ddewisiad

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio.

Dawns heb fod dros 3 munud o hyd.

£10
£6
£3

Sarah a Keith Hopkin

10

Côr neu barti blwyddyn 6 ac iau

Hunan ddewisiad

Perfformiad heb fod yn hirach na 5 munud (a dim mwy na 2 ddarn). O leiaf 12 mewn nifer, dim uchafswm.

£40
£25
£15

Osian Rowlands a Steffan Rhys Hughes

11

Grŵp llefaru oedran cynradd

Hunan ddewisiad

 

£40
£25
£15

Garry Owen

12

Dawnsio gwerin i grŵp blwyddyn 6 ac iau

Hunan ddewisiad

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio.

Dawns heb fod dros 4 munud o hyd.

£40
£25
£15

Sarah a Keith Hopkin

 

 

27

Ensemble offerynnol

Hunan ddewisiad

Perfformiad heb fod yn hirach na 7 munud.

£40
£25
£15

Rhys Taylor

tycerdd          CCC_logo          llywodraeth          loteri