Testunau Gwaith Cartref 2021

Rhaid i'r ceisiadau gyrraedd erbyn 6pm ddydd Gwener 27 Tachwedd 2020.

Beirniaid Llên: Gruffudd Owen a Ceri Elen

Beirniad Ffotograffiaeth: Sioned Birchall

Ewch i dudalen Amodau a Rheolau am y cyfarwyddiadau yn llawn.

Cysylltwch â cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru gydag unrhyw gwestiwn neu ymholiad.

Pob lwc!

Rhif

Cystadleuaeth

Manylion

Gwobr

1

Limrig.

I gynnwys y llinell:

Wrth fyned am dro lawr i’r afon

Cystadleuaeth agored i bawb. 

£10

2

Englyn

Testun:

Mynydd

Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

3

Telyneg

Testun:

Bwriad

Cystadleuaeth agored i bawb.

£20

4

Cystadleuaeth y Gadair

Cerdd neu gasgliad o gerddi caeth neu rydd ar y testun:

Ffenest

Cystadleuaeth agored i bawb.

Cadair a £50

5

Llên Meicro

Darn o Lên Meicro heb fod dros 500 gair.

Testun:

Adduned

Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

6

Adolygiad

Adolygiad heb fod dros 1,000 o eiriau o unrhyw gyfrol Gymraeg.

Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

7

Cystadleuaeth Rhyddiaith.

Darn o ryddiaith dros 500 gair ar y testun:

Aur

Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

8

Barddoniaeth Y Dysgwyr

Cerdd ar y testun:

Nos

Cystadleuaeth i ddysgwyr o bob oedran.

£10

9

Rhyddiaith Y Dysgwyr

Darn o ryddiaith ar y testun:

Seren

Cystadleuaeth i ddysgwyr o bob oedran.

£10

10

Barddoniaeth Bl. 2-4

Cerdd ar y testun:

Lliwiau

 

£5

11

Barddoniaeth Bl. 5 a 6

Cerdd ar y testun:

Arwr / Arwres

 

£5

12

Barddoniaeth Bl. 7-9.

Cerdd ar y testun:

Lleisiau

 

£10

13

Barddoniaeth Bl. 10-13

Cerdd ar y testun:

Ffrind / Cyfaill

 

£10

14

Rhyddiaith Bl. 2-4

Darn o ryddiaith ar y testun:

Heulwen

 

£5

15

Rhyddiaith Bl. 5-6

Darn o ryddiaith ar y testun:

Môr

 

£5

16

Ryddiaith Bl. 7-9

Darn o ryddiaith ar y testun:

Teulu

 

£10

17

Rhyddiaith Bl. 10-13

Darn o ryddiaith ar y testun:

Sibrydion

 

£10

18

Tlws yr ifanc.

Dyfernir y tlws am waith llenyddol. Gall fod yn gerdd gaeth neu rydd neu’n ddarn o ryddiaith ar y testun Cylchoedd.

Yn agored i unigolion 25 oed ac iau

£50 a thlws

19

Ffotograffiaeth oedran cynradd

Testun:

Golau

Un ffotograff

£5

20

Ffotograffiaeth oedran uwchradd

Testun:

Golau

Un ffotograff

£10

21

Ffotograffiaeth agored

Testun:

Golau

Un ffotograff - cystadleuaeth yn agored i bawb

£15

tycerdd          CCC_logo          llywodraeth          loteri