Swyddogion

 

Cadeirydd

Sioned Wyn

Ysgrifennydd

Gaenor Mai Jones

Is-Gadeirydd

Bill Davies

Trysorydd

Wyn Jones