Testunau Llenyddol 2020

Rhestr testunau cystadlaethau llên Eisteddfod Caerdydd 2020

Beirniad: Emyr Davies

Dyddiad : Dydd Gwener 17 Ionawr 2020

Lleoliad : Ysgol Plasmawr, y Tyllgoed

Dim mwy o gystadlu eleni 

Croeso i athrawon anfon ceisiadau disgyblion i gyd gyda’i gilydd.

Rhaid cynnwys y canlynol ar eich cais:

  1. llysenw
  2. rhif y gystadleuaeth
  3. dyddiad geni (ar gyfer cystadlaethau 42 i 46 yn unig)

Dylech hefyd gynnwys eich enw a manylion cyswllt ar wahân yn yr e-bost, neu ar ddarn o bapur ar wahân os yn anfon drwy’r post.

Cysylltwch â cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru gydag unrhyw gwestiwn neu ymholiad. Pob lwc!

Rhif

Cystadleuaeth

Manylion

Gwobr

39

Limrig yn cynnwys y llinell

es adre ar ddiwedd y noson

Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

40

Englyn ar y testun cwmwl

Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

41

Cerdd heb fod dros 50 llinell ar y testun strydoedd

Cystadleuaeth agored i bawb.

£50

42

Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun unrhyw anifail

Disgyblion blwyddyn 2 i 4 yn unig.

£10

43

Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun unrhyw anifail

Disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn unig.

£10

44

Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun y cyfryngau cymdeithasol

Disgyblion blwyddyn 7 i 9 yn unig.

£10

45

Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun y cyfryngau cymdeithasol

Ddisgyblion blwyddyn 10 i 13 yn unig.

£10

46

Tlws yr ifanc. Dyfernir tlws yr ifanc am un darn o waith llenyddol. Gall fod yn gerdd, stori, ysgrif neu bortread ar y thema: mam-gu neu tad-cu

Yn agored i unigolion 25 oed ac iau.

Tlws a £50

 

tycerdd          CCC_logo          llywodraeth          loteri